Etiketlenenler ‘Multiple Scleroz’
Multiple Scleroz ve TMS (TMU)

Son yıllarda Kanada, ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılan TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi, Multipl Scleroz tedavisinde de başarıyla kullanılıyor.

Son yıllarda Kanada, ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılan TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi, Multipl Sclerozi tedavisinde de başarıyla kullanılıyor. Manyetik stimülasyon vurumları, beyinde bir çok nöronal yolda reorganizasyon yapmakta böylece bir nevi resetleme icra etmektedir. Ayrıca degeneratif sinir gövdesinde de regenerasyona neden olduğu bilinmektedir.

Son 3-5 yıl içinde yapılan bilimsel çalışmalara göre, Multipl Scleroz da ki özellikle alt extremite spastisiteleri (kas kasılmaları) ve tremorlar, uygulanan manyetik stimülasyon vurumları ile nispeten düzelebilmektedir.

Aynı şekilde MS de hemen her vaka da mevcut olan yorgunluk ve halsizlik tabloları da TMS ile göreceli olarak ortadan kalkmaktadır. Nitekim, bu şikayetleri düzeltmek için kullanılan Amantadin ve Modafinil gibi ilaçların etkinliği de sınırlı olmaktadır.

MS de ki , üriner sistem şikayetlerinin de TMS ile düzeldiği ifade edilmektedir. Sık sık idrara çıkma ya da mesane şikayetleri ortadan kalkmaktadır.

TMS uygulamaları, ayrıca MS teşhisinde de çok işe yaradığı da ayrı bir gerçektir. Bugun artık bir çok MS labatuvarında tanı da TMS kullanılmakta ve doğruluk payı diğer yöntemlere göre çok daha yüksektir.

MS de ki cerebellar belirtiler (titreme, dengesizlik vs) de TMS uygulamaları ile yatışabilmektedir.

Dolayısıyla son bilimsel yayınların ışığında, TMS nin Multipl Scleroz tedavisinde güvenle kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Üstelik invaziv bir yöntem değildir. Bilinen bir yan etkisi yoktur. Her yaşda ki hastalara rahatça uygulanabilir..